Tag:

Phố mùa đông

TTCT - Những kẻ rong chơi phù phiếm yêu ngồi trên những con phố của Hà Nội, giết thời gian một cách mơ hồ bằng cách hít thở những hương vị của con phố.