Tag:

Puritan Medical

Chiến dịch xét nghiệm COVID-19 thần tốc của Mỹ suýt nữa đã không thể thành công như dự kiến vì nguồn cung que lấy mẫu lại phụ thuộc vào hai anh em họ có mối thù không đội trời chung, dù đang cùng sở hữu một doanh nghiệp lớn.