Tag:

quả hồng

  • 09/11/2023
  • 3121 từ

TTCT - Đất đai là một cái cối xay đen đúa, vĩ đại, phá vỡ và biến đổi hết mọi thứ, với dòng dịch bí ẩn dồn từ những viên đất lên tới rễ, cho tới lúc làm căng những trái hồng trên đầu cành bằng đường và vị chát

TTCT - Khi bạn hái quả hồng đúng mùa, nó là nguyên liệu tuyệt vời cho cả những câu chuyện dân gian và những món mứt, bánh ngọt ngào đằm thắm.