Tag:

quà ngoại giao

TTCT - Những món quà ngoại giao được trao tay trong các cuộc gặp cấp cao đã là thông lệ quốc tế hàng trăm năm qua, nhưng các nhà ngoại giao và những nguyên thủ đôi khi có lựa chọn kỳ lạ đến kinh ngạc.