Tag:

quan hệ chiến lượt

TTCT - “...Nhằm thúc đẩy gia tăng trong chiều sâu mối quan hệ chiến lược giữa Trung Quốc và 10 nước ASEAN, đồng thời để tăng cường hợp tác trong các vấn đề quốc tế và khu vực”. Đó là tự đánh giá của Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì.