Tag:

quốc gia khởi nghiệp

TTCT - Tinh thần kinh doanh - mà việc khởi sự kinh doanh là biểu hiện đầu tiên - cần phải được đón nhận với tất cả sự nâng niu, trân trọng, không phải bằng lời nói mà bằng những ứng xử cụ thể; tất cả là để làm giảm đi khả năng thất bại và dừng bước, khích lệ sự dấn thân. Một xã hội nhận thức đầy đủ hơn về rủi ro và đáp ứng với nó tốt hơn chắc chắn sẽ làm được điều đó.