Tag:

Quốc Khánh

TTCT - Lịch sử đã tạo ra các quốc gia có chủ quyền với cương vực rõ ràng. Tìm hiểu nguồn gốc quốc hiệu, nguồn gốc dân tộc qua lịch sử để tự hào rằng mảnh đất dưới chân ta, núi sông biển đảo ngày nay là của cha ông ta truyền lại cho hậu thế.

TTCT - Dòng sông Thạch Hãn chạy xuyên đất Quảng Trị, trước khi hòa mình vào biển Đông qua ngả Cửa Việt có lẽ đã chiu chắt chút phù sa hiếm hoi của những con sông mảnh và hẹp miền Trung để gửi lại một bãi bồi ngay chốn cửa sông mà dân vẫn gọi là “cù lao” Bắc Phước (thuộc xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, Quảng Trị).