Tag:

Richard Henderson

TTCT - Ngày 4-10-2017, Viện hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố giải Nobel hóa học 2017 trao cho ba nhà khoa học Jacques Dubochet (Thụy Sĩ), Joachim Frank (Mỹ) và Richard Henderson (Anh) “vì đã phát triển kính hiển vi điện tử nhiệt độ thấp dùng để xác lập cấu trúc các phân tử sinh học với độ phân giải cao”.