Tag:

rồng gấu đọ sức

TTCT - Trả lời phỏng vấn về cách tiếp cận của Trung Quốc với các láng giềng Trung Á, nhà khoa học chính trị Trung Quốc Wang Ming nói trên tờ Luận Chứng Và Sự Kiện: “Can thiệp quân sự (của Trung Quốc vào Trung Á) là chuyện hoang đường.