Tag:

Sanyu

TTCT - Nhìn bức tranh tôi đang xem trên màn hình máy tính, mẹ tôi, một bà cụ hưu trí gần 80 tuổi, hỏi: “Tranh ai mà đẹp thế con?”. Tôi trả lời của Sanyu, một danh họa Trung Quốc sống ở thế kỷ trước. Tên bức họa là Chậu cúc xanh và trắng, đã được bán với giá gần 7 triệu đôla Mỹ.