Tag:

Sherlock Holmes

TTCT - “Huyền thoại không dừng lại” không chỉ vì Sherlock (*) đã chuyển tải một tác phẩm bất hủ trong làng văn học trinh thám, mà vì bản thân nó cũng đã là một huyền thoại.