NGÂN LONG

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - “Huyền thoại không dừng lại” không chỉ vì Sherlock (*) đã chuyển tải một tác phẩm bất hủ trong làng văn học trinh thám, mà vì bản thân nó cũng đã là một huyền thoại.