Tag:

Socrates

TTCT - Socrates qua đời vào trưa 4-12 (giờ VN) vì bệnh, hưởng dương 57 tuổi. Thông tin đó đã làm cho tôi buồn, và có thể cũng rất nhiều người buồn.