Tag:

Sự sống ngoài hành tinh

TTCT - Đúng thế, bệnh nghiện này có tên là bigoxerie, tác động đến một số nhà thể thao chuyên nghiệp cũng như nghiệp dư, phổ biến nhất ở các môn chạy đua và thể hình.