Tag:

sưu tầm sách

TTCN - Kho sách của anh có những cuốn Thư viện quốc gia và Thư viện tỉnh Hải Dương rất muốn sở hữu mà không kiếm nổi. Nó nhiều hơn sự tưởng tượng của bất cứ độc giả nào về những tủ sách cá nhân.