ANNA KOZLOVA

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Văn hóa

TTCT - Những đổi thay toàn cầu mà con người rơi vào đang đòi được chiêm nghiệm, mà sự chiêm nghiệm này đau đớn đến độ ngay cả những người ngốc nghếch nhất cũng thấy rõ: không thể tiếp tục như thế được nữa.