BẠCH HUỲNH DUY LINH - CHIÊU VĂN

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Chuyên đề

TTCT- Để hiểu về những nguyên nhân dẫn đến cuộc “khủng hoảng” giá thịt heo hiện nay ở Việt Nam, cần nhiều thông tin phân tích về giá thành sản xuất, khâu trung gian... Nhưng những yếu tố kinh tế gốc rễ của vấn đề cần được nhìn nhận đầu tiên.