CẨM PHAN GHI

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - Quyên góp được khoảng 40.000 USD, một nhóm cựu du học sinh Việt Nam tại Nhật mang tên Exryu Japan quyết định nấu phở mang đến tận các trung tâm tạm trú ở làng Watari (tỉnh Miyagi) - nơi hàng ngàn người dân Nhật Bản đang lánh nạn sau thảm họa động đất, sóng thần vừa qua.