CAO HUY TƯỜNG 
(NGHIÊN CỨU SINH VẬT LÝ TẠI ĐẠI HỌC ADELAIDE (ÚC), THÀNH VIÊN DỰ ÁN HỢP TÁC KHOA HỌC LIGO)

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Cửa sổ khoa học

TTCT - Khoảng 1,4 tỉ năm trước, hai lỗ đen khổng lồ đơn độc va vào nhau, xoáy ốc và sự suy sụp hấp dẫn xảy ra, tạo ra một trong những hiện tượng vật lý thiên văn mãnh liệt nhất mà con người từng biết tới. Sự kiện đó gửi đi thông điệp của riêng nó, điều mà giờ chúng ta gọi là sóng hấp dẫn vẫn đang du hành qua vũ trụ với tốc độ ánh sáng…