CHIÊU VĂN (THEO AEON)

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Sức khỏe

TTCT - Trước COVID-19, dịch bệnh đáng sợ nhất với thế giới trong thế kỷ 21 có lẽ là Ebola, theo tên con virus đã giết chết hàng trăm người ở châu Phi chỉ trong năm 2014. Nhưng sự thật là Ebola, dù có sức tàn phá lớn, không phải loại bệnh có thể tạo ra một đại dịch toàn cầu. Nó chỉ lây nhiễm qua tiếp xúc trực tiếp với chất dịch trong cơ thể; để tránh Ebola, chỉ cần không chạm vào mồ hôi, máu, hay cơ thể của người bệnh hay tử thi.