CỤ PHẠM THỊ MINH MỴ

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Đọc sách cùng bạn

TTCT - Từ lúc là một thiếu nữ kết giao với các bậc văn tài của Tự lực văn đoàn cho tới nay đã 91 tuổi, cụ bà Phạm Thị Minh Mỵ vẫn giữ được thú vui văn chương và tự học mẫu mực. Vẫn theo sát thời sự văn học, đọc nhiều và phân tích gần như một người trong nghề. Cụ về hưu năm 1977, sau nhiều năm công tác ở Cục Chuyên gia.