ĐÀM QUANG MINH, HOÀNG ANH ĐỨC, PHẠM HIỆP

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Giáo dục

TTCT- Sự công nhận chính thức “chủ sở hữu tư nhân” vào năm 2005 không đơn thuần là mốc đánh dấu sự khai sinh mô hình đại học tư thục (ĐHTT) mà còn tạo ra nhiều động lực để các nhà đầu tư tư nhân tham gia thị trường vốn chỉ dành cho khu vực công này.