ĐĂNG BẨY (THEO LENTA.RU)

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - Cụ bà Toyo Shibata (sinh năm 1911) sống ở tỉnh Tochigi, Nhật Bản, vốn chỉ say sưa với nghệ thuật múa, nhưng đến năm 92 tuổi phải từ bỏ vì chứng đau lưng. Trong lúc băn khoăn tìm thú vui mới, được người con trai 60 tuổi gợi ý, cụ chuyển sang làm thơ.