ĐINH NGỌC TÂM

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Truyện ngắn

TTCT - "Mẹ em là giáo viên dạy văn. Vậy mà khi em báo tin có tập thơ được xuất bản, mẹ rất hững hờ. Mẹ không nói ra nhưng thái độ của mẹ có ý là “Thơ với thẩn gì cơ chứ. Tuổi này rồi thì lo lấy chồng đi cho tôi nhờ”.