ĐOÀN XÁ

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Bạn đọc

TTCT - Tết Nguyên đán vừa trôi qua, ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu cũng hối hả ra khơi đầu năm. Với họ, chuyến đi đầu tiên luôn có ý nghĩa quan trọng trong suốt một năm dài lênh đênh trên biển cả.