ĐỨC THANH - ĐỨC PHÚ

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Phóng sự

TTCT - Nhìn họ chơi quần vợt thì không dễ biết đó có phải là một trận đánh độ hay không, nhưng nếu họ cầm chiếc ghế gỗ, cục gạch, két đựng bia, chai rượu... để chơi thì chắc chắn 100%.