EDUARD LIMONOV (NGA)

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Truyện ngắn

TTCT - "Đọc tất cả những nhận xét của bà ta ghi bên lề, và đọc giữa những dòng chữ liên quan tới cảnh giết người, tôi bắt đầu nghi hoặc chính nhân vật của mình. “Hay có thể nhân vật của mình không phải là đàn ông thực thụ?” - tôi buồn bã nghĩ. “Phải nhanh hơn!” - nữ biên tập viên nhận xét hợp lý và đầy máu lạnh, cắm phập mũi tên bút chì vào cụm từ: “...những ngón tay tôi lặng lẽ di chuyển về phía cò súng”.