ETGAR KERET

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Sáng tác

TTCT - Ba ngày sau khi lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ, rõ là chẳng có ai có ý định ra khỏi nhà. Vì những lý do không rõ, người ta thích ở nhà hơn, một mình hoặc với gia đình, có khi đơn giản là sung sướng được tránh xa mọi người khác. Ở nhà quá lâu, người ta đã quen với nó