GIA KHÔI

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Chuyên đề

TTCT - Thời gian qua danh sách những startup Việt Nam được rót vốn đầu tư, trong đó một số đã hoạt động được vài năm, số khác thành lập vài ba tháng, thậm chí còn chưa ra sản phẩm hoàn chỉnh, ngày càng dài ra. Vậy đâu là điểm chung của các startup đã được rót vốn?