GS.TSKH LÊ HUY BÁ

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Môi trường

TTCT- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường bốn tỉnh miền Trung ngày 3-9 vừa qua với tổng mức đầu tư dự kiến 320 tỉ đồng.

Cửa sổ khoa học

TTCT - Việc các đơn vị liên quan tự ý đưa tên các nhà khoa học vào dự án “nhận chìm” 1 triệu m3 bùn tại Bình Thuận khiến dư luận không khỏi băn khoăn: có hay không những dự án với cách làm tương tự như vậy? GS.TSKH Lê Huy Bá cung cấp thêm góc nhìn liên quan đến vấn đề này.