HỌA SĨ NGUYỄN THANH BÌNH

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - Hoạt động cùng sư đoàn với nhà văn Bảo Ninh, người đã viết nên cuốn tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh vang tiếng, và từng có mặt tại trại Davis ở sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn vào ngày 30-4, Nguyễn Thanh Bình không chọn chiến tranh làm đề tài hội họa vì những ký ức đó đối với anh chỉ là những câu chuyện để có lúc kể lại với mọi người.