HOÀNG XUÂN (HÀ NỘI)

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Nhật ký thành phố

TTCT - Trên đường Lý Chính Thắng có một quán chè nóng lề đường chỉ bán đêm, đông khách ghê lắm. Mười mấy nồi chè đầy ắp cùng gần chục mẹt bánh đủ loại quây tròn xung quanh cô bán chè, còn người mua thì quây tròn xung quanh cả chè lẫn người bán.