HƯƠNG THẢO - THU HIẾN

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Sức khỏe

TTCT - Hệ thống y tế cơ sở gần với dân, là nơi chốn đầu tiên và cực kỳ quan trọng trong việc đảm bảo một xã hội được chăm sóc nhưng lâu nay bị bỏ quên, thiếu đầu tư về nhân lực, cơ sở vật chất. Sau đại dịch COVID-19, hệ thống y tế giống như một tấm lưới bị rách, các chuyên gia y tế đầu ngành cho rằng cần phải “vá” lại hệ thống này.