KHẢI ĐƠN - CHÍNH THÀNH - ẢNH BẢO

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Phóng sự

TTCT - Làng đại học (ĐH) TP.HCM tập trung rất nhiều trường ĐH lớn với hàng chục ngàn sinh viên. Nhưng trái với sự tưởng tượng về một “thành phố trí thức”, làng ĐH là nơi mà hiệu sách nhường bước trước quán nhậu, karaoke, tiệm nét (Internet) chơi game… và hoạt động giải trí đỏ đen.