KHANG NGỌC

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Kinh tế

TTCT - Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Trung Quốc và các vùng lãnh thổ có liên quan vào VN tăng mạnh trong 8 tháng đầu năm. Bên cạnh sự hân hoan về khả năng hưởng lợi từ sự dịch chuyển dòng vốn của các tập đoàn đa quốc gia “tránh bão” thương chiến, mối lo ngại về những dự án đầu tư “núp bóng” để hưởng ưu đãi có chất lượng thấp cũng đang lớn dần.