KHÁNH ĐOAN

Tác giả

Tổng số bài viết : 4 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Câu chuyện cuộc sống

TTCT- Ba cô gái gặp nhau ở Đại học Kiến trúc TP.HCM, một vượt qua bao sóng gió để từ bỏ nó, một giấu gia đình để chỉ học chọn lọc những môn yêu thích, một đã đánh đổi tất cả để vào cho bằng được. Họ có một điểm chung: vượt ra khỏi khuôn mẫu, tìm một lối đi riêng phù hợp với cá nhân mình.

Câu chuyện cuộc sống

TTCT - Chủ trương đi tìm những giây phút “giải lao” cho con giữa áp lực quá nặng nề, gò bó ở trường, đối với “kẻ ngoại đạo” như tôi, sự thành công của một lớp học được đo bằng thang điểm tiếng cười.

Câu chuyện cuộc sống

TTCT - “Tôi ước gì nhà trường đừng dạy vẽ”, một phụ huynh đã thốt lên như vậy để nói về nỗi bức xúc sau bao nhiêu kỳ vọng về chuyện dạy kỹ năng mềm cho các em ở trường. Cái kiểu giáo dục “đúc khuôn” không biết từ bao giờ đã nhảy sang cả ở lĩnh vực nghệ thuật, nơi mà lẽ ra các em được tự do sáng tạo, thỏa sức bộc lộ những suy nghĩ dù là điên rồ nhất của mình.