KHỔNG LOAN - CẢNH TOÀN

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Cửa sổ khoa học

TTCT - “Tôi cùng các cộng sự đã rất thất vọng và giận dữ khi nghe tin đó” - Sarah Brook đau buồn nói khi hay tin bộ xương con tê giác một sừng được tìm thấy ở vườn quốc gia Cát Tiên giữa tháng 5-2010. Chị và các chuyên gia Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) vừa từ đó trở về sau cuộc tìm kiếm dấu vết của loài động vật quý hiếm này với mong muốn có đủ dữ liệu để lên kế hoạch bảo vệ chúng. TTCT ghi lại cuộc tìm kiếm của họ.