LAN ANH - NGỌC HÀ

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Giáo dục

TTCT - Đào tạo y dược đã trở nên “bình dân” hơn? Sau sự kiện ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội được Bộ GD-ĐT cho tuyển sinh ngành y dược, dư luận ồn ào phản đối, người bệnh lo ngại chất lượng bác sĩ trong tương lai, bản thân các bác sĩ, dược sĩ chán nản vì những chuẩn mực của nghề đang bị lơi lỏng, từ điểm tuyển đầu vào, sự khó nhọc trong thời gian học tập đến thực tế hành nghề.