LINH AN

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Câu chuyện cuộc sống

TTCT - Những ngày vừa qua, báo chí Canada đăng tải câu chuyện về thảm kịch cô gái người Canada gốc Việt Jennifer Pan thuê người giết chết chính cha mẹ ruột mình, được viết bởi một người học cùng trường với cô (1).