L.N.M. GHI

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Điểm nóng

TTCT - Vào năm 2015, cả nước sẽ có hơn 2,6 triệu công nhân cần nơi ở, tức cần khoảng 21,2 triệu m2 nhà. Hiện chỉ 20% công nhân có chỗ ở ổn định. Những ông chủ xí nghiệp và các nhà hoạch định chính sách nói gì về việc giải quyết nỗi khó khăn không hề mới này?