MAI ANH TUẤN

Tác giả

Tổng số bài viết : 4 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Có thể không gây "choáng váng" văn đàn như những tác phẩm đầu tiên được công bố ở thập niên 1980 nhưng "Di cảo Nguyễn Huy Thiệp", một ấn phẩm đang hoàn thiện, cũng sẽ giúp hình dung đầy đủ hơn về sự nghiệp, cuộc đời của nhà văn danh tiếng này.

Đọc sách cùng bạn

TTCT - Sự nghiệp và cá tính suýt bị lãng quên của Paul Doumer, toàn quyền Đông Dương có lẽ là nổi tiếng nhất ở Việt Nam thời Pháp thuộc, đã được Amaury Lorin lật lại trong công trình Paul Doumer, Toàn quyền Đông Dương (1897-1902): bàn đạp thuộc địa (xuất bản lần đầu ở Pháp năm 2004, bản tiếng Việt ra mắt năm 2020) với cái nhìn nhiều chiều và khối tư liệu phong phú.

Tạp bút

TTCT - 1. Chẳng bao giờ em gửi anh một lá thư. Chẳng bao giờ em ngồi riêng bên góc bàn, cửa sổ ướt đẫm ánh trăng như điều người ta vẫn tưởng tượng là lãng mạn, lấy những tờ giấy thơm và nắn nót bắt đầu dòng chữ anh của em như cách người ta vẫn tin không bao giờ cũ.