MINH ANH

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Câu chuyện cuộc sống

TTCT - Câu chuyện của 3 bạn sinh viên 9X vật lộn trong khuôn đúc chật chội của giáo dục trước khi vượt rào, rẽ sang những ngả đường khác nhau được đề cập trong số báo 47 nhận được nhiều phản hồi của độc giả.

Câu chuyện cuộc sống

TTCT - “Mưa” là chủ đề của buổi học vẽ hôm ấy. Con bé dứt khoát không vẽ đến một giọt nước. Nó bảo vẽ lúc tạnh mưa. Cô giáo gợi ý tạnh mưa vẫn có nước trên đường. Nó cắn môi, lắc đầu nguây nguẩy... Nó không muốn gợi lại cái ngày mưa u ám ấy, ngày mẹ bỏ nó lại một mình trên đời...