MINH KHÔI

Tác giả

Tổng số bài viết : 189 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Nguồn cung dầu cho Ấn Độ sẽ tăng đáng kể nhờ thỏa thuận giữa nhà máy lọc dầu hàng đầu nước này Indian Oil Corp và nhà sản xuất dầu lớn nhất của Nga Rosneft.