NGỌC DIỆP

Tác giả

Tổng số bài viết : 4 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Giáo dục

TTCT - Sự khốc liệt của cuộc chiến chống COVID-19 với đội ngũ y tế có ảnh hưởng đến quyết định chọn học ngành y ở Việt Nam? Với học sinh, sinh viên và cả phụ huynh, đã có những băn khoăn về ước mơ làm nghề cứu người. Nhưng các cơ sở đào tạo lạc quan rằng sau đại dịch, tuyển sinh của ngành y sẽ còn tốt hơn.

Đọc sách cùng bạn

TTCT - Thông qua các hoạt động đọc sách kết hợp vui chơi và vận động, nhiều đứa trẻ tiến bộ trông thấy về đọc hiểu, bắt đầu biết phân tích, so sánh, phản biện và trình bày suy nghĩ mạch lạc. “Đó là cách thuyết phục phụ huynh tốt nhất” - TS Nguyễn Thụy Anh, người đang phụ trách Câu lạc bộ Đọc sách cùng con ở Hà Nội, chia sẻ với TTCT.

Văn hóa

TTCT - Thận trọng với những câu hỏi có thể gợi đến sự so sánh Đông – Tây, tránh đưa ra những bình luận về sự khác biệt văn hóa, nhưng Nicolas Cornet - người đã đi khắp Việt Nam để chụp ảnh chùa chiền – nói “Khi đến những nơi tôi dự định chụp ảnh, tôi ở cùng, ăn cùng, sống cùng người dân. Tôi cảm thấy tôi thuộc cộng đồng đó”.