NGUYỄN GIA NGỌC

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Câu chuyện cuộc sống

TTCT - Đồng cảm với Sofie Rye, tôi muốn kể câu chuyện của mình. Là một 9X và hiện chỉ mới 20 tuổi, tôi không dám nói mình đã hiểu rõ bản thân hay tự tin rằng mọi điều mình làm đều đúng. Tôi chỉ biết khoảng thời gian gần đây là rất ý nghĩa, trọn vẹn với bản thân. Và nhất là tôi đã thay đổi nhiều so với ngày xưa...