NGUYỄN XUÂN XANH 
(VỚI SỰ GÓP Ý CỦA TS NGUYỄN TRỌNG HIỀN VÀ GS PHẠM XUÂN YÊM)

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Cửa sổ khoa học

TTCT - Ngày 11-2, tức mùng 4 Tết Bính Thân ở Việt Nam, các nhà khoa học Đài quan sát sóng hấp dẫn giao thoa kế laser (LIGO) ở Hanford (Mỹ) công bố lần đầu tiên “quan sát được sóng hấp dẫn trong tấm thảm không - thời gian đến Trái đất từ một nơi xa xôi của vũ trụ”.