NHẬT ĐĂNG

Tác giả

Tổng số bài viết : 707 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Trước việc Nga đang có những bước tiến, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận vấn đề về nhân sự và nhuệ khí, đồng thời nhấn mạnh chỉ mới sở hữu 25% năng lực phòng không Kiev đang cần.

Ukraine khẳng định Nga đã tổ chức cuộc tấn công trên bộ nhằm vào thành phố Kharkov miền đông bắc nước này, một diễn biến leo thang đã được dự đoán từ trước.