PHÚC TIẾN

Tác giả

Tổng số bài viết : 29 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Vụ sụp lở nhà trên đồi ở Đà Lạt là một tai nạn chấn động lòng người, không chỉ với người dân tại chỗ. Chia sẻ nỗi đau, chúng ta không thể không nhớ tới những tai nạn kinh hoàng từng diễn ra và vẫn lặp lại tại các đô thị và ngay cả nông thôn.

Triển lãm Thế giới sách (World of the Book) đang diễn ra tại Melbourne (Úc). Đây là cuộc triển lãm về lịch sử hình thành và phát triển sách rất hấp dẫn và công phu.

Gần đây câu chuyện tên đường tên phố bị ghi sai, hay trùng lắp, hoặc không còn phù hợp phải tính chuyện thay đổi đã quay lại, trở thành một trong những đề tài thời sự nóng.

Giáo dục

TTCT - Có lẽ cả xã hội đều mong chương trình giảng dạy môn kinh tế và sách giáo khoa liên quan cần thẳng thắn đặt định hướng tuổi vào đời không thể không học kiếm tiền sinh lợi - dĩ nhiên bằng những việc làm hợp pháp, học tiêu xài hợp lý giúp ích cho gia đình và xã hội, nhất là học làm giàu cho bản thân và đất nước.