QUANG KHẢI THỰC HIỆN

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - “Thủy điện khai thác gần cạn kiệt, nguyên liệu than phục vụ nhiệt điện dự báo đến năm 2015 cũng hết và có thể phải nhập khẩu than, trong khi đó nguồn năng lượng sinh khối (bã mía, rơm rạ, trấu, phế thải gỗ) rất lớn có thể dùng để phát điện lại đang bị đốt bỏ ở nhiều nơi”.