QUỲNH TRUNG

Tác giả

Tổng số bài viết : 26 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Đầu giờ chiều 30-3, khoảng hai tiếng trước khi vị khách đặc biệt đến thăm tư gia ở Bình Dương, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết căn dặn người thân chuẩn bị các khâu tiếp đón từ quà tặng đến các món ăn thật chu đáo.